Lektoři

Tel.: +420 604 562 146

Na tomto telefonním čísle rádi zodpovíme vaše dotazy a poskytneme vám informace o kurzech.

 

Lektoři ateliéru Kaštan:

 

ak. mal. Daniela Messiereurová / Tel.: +420 736 154 573

daniela.messiereurova@gmail.com

Vzdělání:

- Akademie výtvarných umění, obor malba v atelieru prof. V. Pospíšila a prof. J. Načeradského.

Pedagogická praxe:

- učitelka ZUŠ Praha 3
- lektorka výtvarných kurzů v Atelieru Kaštan

Zaměření:

- nejmenší děti s rodiči, předškolní a školní děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- rozvoj dětské tvořivosti
- grafické techniky
- příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy: kresba, malba

 

Irena Skuhrovcová DiS / Tel.: 724 290 516

www.youtube.com/watch?v=RQppe3o4jcM

iskuhrovcova@centrum.cz

Vzdělání:

Kurz animace při Muzeu Karla Zemana
Arteterapie - Tábor
Dramatická výchova pro učitele - DAMU
Ježkova konzervatoř , obor scénáristika - textová tvorba
Střední pedagogická škola
Akademické gymnázium Štěpánská

Pedagogická praxe:

vedení Výtvarného a společensko-vědního oddělení DDM Suchdol
Autorské dětské divadlo
výtvarné programy pro děti předškolního a mladšího školního věku
kombinované programy pro maminky s dětmi do 3 let
animační worshopy
výuka zobcové flétny pro děti od 3 let

Zaměření:

předškolní a malé školní děti, školní děti

Specializace:

Výtvarné techniky pro předškolní a malé školní děti
animační workshopy a kurzy pro děti školního věku
dětské autorské divadlo
tvořivá dramatika

 

 

Jana Hladíková DiS / Tel.: 776 299 284

jana.majda@seznam.cz

Vzdělání:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola, obor Design herních předmětů

Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Tvorba pro děti

Pedagogická praxe:

Vychovatelka a učitelka výtvarné výchovy na ZŠ v Praze 6

Lektorka kurzu keramiky

 

 

MgA. Daniela Klimešová / Tel.: 603 898 931

www.danielaklimesova.com

daniela.klimesova@gmail.com

Vzdělání:

DAMU Praha - scénografie alternativního a loutkového divadla
Vyšší odborná škola grafická v Praze - obor Knižní grafika a ilustrace
Střední umělecko průmyslová škola v Praze - obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů

Pedagogická praxe:

Výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče
Zahraniční dílny se zaměřením na vytváření loutek, masek, výtvarných objektů a kostýmů (San Cayetano, Morelia, Guadajara v Mexiku- 2001 a v Taiwanu - 2010)
Dílny pro komunitní centra a sociálně znevýhodněné děti (Mexiko)
Výtvarné dílny v divadle Minor a v divadle Alfredvedvoře (Mexické dušičky) a pro festivaly (Jičín- město pohádky, Vyšehrátky, KC Vozovna, Černínský loutkofest 2010 - 2015, Žižkovská loutka 2016 - 2017, Jatka 78, Výletnění...)
Lektorské působení v kulturně komunitním Art centru na Praze 7
Výuka 2. a 8. třídy Modřanské ZŠ zážitkovou formou - v rámci projektu Kreativní vzdělávání
Spolupráce se soukromou MŠ TETTY na Praze 6 - výtvarný kurz pro nejmenší.

Zaměření:

Předškolní, malé školní a školní děti

Specializace:

Tradiční i experimentální výtvarné techniky
Tvorba hraček, masek a výtvarných objektů
Experimentování s barvou a materiálem
Maximální podpora rozvíjení fantazie a osobité kreativní tvorby

 

 

MgA. Jitka Hilská / Tel.: 604562146

www.jitkahilska.cz

jitka.hilska@seznam.cz

Vzdělání:

- Akademie múzických umění, divadelní fakulta – scénické výtvarnictví

Pedagogická praxe:

- pedagog Základní umělecké školy (dříve Lidové školy umění) v Praze 1, 9, 2 a 3
- lektorka výtvarných kurzů Atelieru Kaštan
- lektorka výtvarných kurzů ve Studiu Dobeška
- lektorka výtvarných kurzů v Rynholci

Zaměření:

- děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- kresba, malba
- příprava k talentovým zkouškám na vysoké umělecké školy: ilustrace, scénografie, malba a architektura

 

MgA. Martin Mulač / Tel.: +420 739 378 154

www.martinmulac.cz

art@martinmulac.cz

Vzdělání:

2003–2007 – Střední umělecká škola designu v Čakovicích, obor propagační výtvarnictví, propagační grafika
2007-2013 – studium na Akedmii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafiky I, vedoucí ateliéru prof. Jiří Lindovský.
2009 – Litografické symposium v Lipsku
2010 –Hradec Králové –Artienalehrkr – výtvarné symposium
2012 – Litografický workshop- Ingrid Ledent(AVU, praha)

Pedagogická praxe:

- soukromá příprava na talentové zkoušky
- lektor výtvarných kurzů Malování a kreslení

Zaměření:

- 8 a 9 třída + příprava na talentové zkoušky, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

Osobně se věnuji především kresbě, malbě, grafice (užitá, volná, experimentální), ilustrace
-individuální přístup, překonávání bloků v tvorbě (ať už viděné či tvůrčí)
- klasické i experimentální postupy, přístupy, technologie (kresba, malba…)
- příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy: kresba, portrét a figura, perspektiva + pomoc výběru a adjustace domácích prací.
-možné dle zájmu propojit s historickým kontextem v dějinách umění (ukázky z historie k danému tématu + vlastní archiv lektora)
- kresba podle živého modelu (portrét, figura)

 

MgA. Robin Kaloč / Tel.: +420 724 922 109

www.robinkaloc.cz

rkaloc@seznam.cz

Vzdělání:

- /1997-2001/ Střední výtvarná škola Václava Hollara v Praze
- /2003-2009/ Akademie výtvarných umění v Praze - atelier grafiky Doc. Jiřího Lindovského
- R. 2007 - Studijní pobyt na l'Ecole de Beaux arts Aix-en Provence, Francie
- R. 2008 - Studijní pobyt na l‘Ecole Superieure d’Art de Bourges, Francie
- Od r. 2014 - Dvouletý akreditovaný výcvik v arteterapii a artefiletice
- Od r. 2015 – Sebezkušenostní a vzdělávací program „Vědomé tělo“vycházející z Labanovy analýzy pohybu, BF a BMC
- Od r. 2015 - Členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha

Pedagogická praxe:

- /2005-06/ Pedagog výtvarné výchovy na ZŠ Klíček, Praha
- Od R. 2011 - Lektor výtvarného atelieru Malování kreslení a vedoucí výtvarně zaměřených kurzů a workshopů
- Od R. 2011 - Individuální výuka a vedení výtvarných kurzů a workshopů
- Od R. 2013 - Vedoucí výtvarného atelieru pro zahraniční studenty ve Studijním středisku Univerzity Karlovy v Praze – ÚJOP UK Krystal
- /2011- 2014/ Lektor výtvarného atelieru Malování kreslení a vedoucí výtvarně zaměřených kurzů a workshopů
- Od r. 2014 lektor výtvarného atelieru Montmartre

Zaměření:

- Starší školní děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- Grafické techniky, malba, kresba
- Příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy
- výuka i v angličtině a francouzštině

 

MgA. Veronika Hilská / Tel.: 776 736 785

 

Mgr. Jana Brabcová / Tel.: +420 737 847 163

jana.brbc@gmail.com

Vzdělání:

- Střední průmyslová škola keramická v Bechyni - výtvarný obor
- Universita Karlova v Praze - specializace propagace
- soukromé kurzy figurální kresby
- kurz kaligrafie

Pedagogická praxe:

- Profesorka alternativní výtvarné výchovy na gymnáziu
- lektorka uměleckořemeslných technik (keramika, macramé) v kurzech pro dospělé při obvodním kulturním domě v Praze 6
- učitelka ZŠ
- lektorka výtvarných kurzů Atelieru Kaštan

Zaměření:

- děti, studenti a dospělí

Specializace:

- keramika umělecká a užitková
- příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy: modelování, kresba, portrét a figura, architektura
- výuka i v angličtině

 

 

Mgr. Veronika Šizlingová / Tel.: 739 657 199

veronika.frydlova@centrum.cz

Vzdělání:

2014 - Národní institut dalšího vzdělávání - Studium pedagogiky
2006 - 2012 Universita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění
2010 - Université de Liege, Belgique, Faculté de Philosophie et Lettres, l'histoire de l'art et
archéologie (semestrální studium v rámci programu Erasmus)
2009 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání

Pedagogická praxe:

od 2014 - lektorka dětských výtvarných kurzů, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
od 2008 - lektorka kurzů dějin umění (příprava studentů na výtvarné školy)

Zaměření:

mladší, starší školní děti - výtvarná výchova
děti, studenti, dospělí, senioři - dějiny umění

Specializace:

malba, kresba, krajinomalba, výtvarné techniky
příprava na výtvarné školy - dějiny umění

 

Mgr. Zuzana Nápravová / Tel.: 775 335 708

zuzananapravova@gmail.com

Vzdělání:

- Střední výtvarná škola Václava Hollara v Praze
- Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (výtvarná výchpova pro SŠ, ZŠ a ZUŠ)
- Stáž na Fakultě umění a designu ve finském Rovaniemi (art education), program Erasmus

KURZY:
- Systenmatický dvouletý kurz artefiletiky a arteterapie (PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.)
- Dvouletý cyklus ve skupinové Arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich)
- Psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii (SLEA)

Pedagogická praxe:

- do 2014 / výtvarná pedagožka v projektu sociálně-teraperutických pobytů pro děti a mladé lidi z dětských domovů, tvořivě expresivní programy pro pěstounské rodiny a pro pěstouny (Letní dům)
- od 2013 / lektorka vzdělávacího programu Artefiletiky na Pedagogické fakultě Uk v praze (doplňkové pedagogické vzdělávání)
- od 2013/ kurz Artefiletiky v Atelieru kaštan a pokračovací "Arte"

Zaměření:

- dospělí (doplňkové vzdělání a seberozvoj, sebepoznání skrze tvorbu a zážitek z tvoření)

Specializace:

artefiletika
arteterapie

© 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME