Výtvarné dílny

GRAFICKÉ DÍLNY

SOBOTNÍ  GRAFICKÉ  DÍLNY  od 16. září 2017, liché soboty 14 - 19h, lektor: MgA.Robin Kaloč

ČASOVÝ ROZVRH:


1) 16.9.

Suchá jehla, mezzotinta, monotyp

2) 30.9.

TISK Z VÝŠKY - linoryt, dřevořez, slepotisk

3) 14.10.

STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA I, monotyp

4) 28.10.

STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA II, monotyp

5) 11.11.

Lept

6) 25.11.

Akvatinta, škrábaná akvatinta

7) 9.12.

Měkký kryt  

8) 6.1.

Rezerváž, akvatinta 

9) 20.1.

Opakování technik
........................................................................................................................................................

Kontakt, kde se můžete přihlásit a informovat

Robin Kaloč
Tel: 724 922 109
Email: rkaloc@seznam.cz

  Grafické kurzy probíhají pravidelně každý lichý týden v sobotu od 14 do 19 hod.

 Dílny jsou určeny všem věkovým skupinám cca od 12let, úplným laikům a začátečníkům i zkušeným výtvarníkům.

 Kurz jako celek je uzpůsoben tak, aby si každý student mohl prakticky vyzkoušet a osvojit základní grafické techniky a byl schopen s jejich pomocí vytvářet obraz „grafický list“ dle vlastního záměru.

 Každá lekce je zaměřena na uvedenou techniku. Techniky však v průběhu kurzu často opakujeme a vzájemně kombinujeme. Podle zájmu studenta je tak možné věnovat se i technikám, které nejsou zrovna na programu.

 Kurz Vám kromě převládající praktické stránky umožní lépe se orientovat ve světě umělecké grafiky i v kontextu současné a historické výtvarné scény.

========================================================================================================================== 

==========================================================================================================================

GRAFICKÉ  DÍLNY 

NEDĚLNÍ  GRAFICKÉ  DÍLNY - září - prosinec 2017 , lektor MgA.  Martin Mulač

.................................................................................................................................................................................................. 

Ve workshopech Matina Mulače si můžete vyzkoušet grafické techniky  TISKU  Z  VÝŠKY ( linoryt, dřevoryt...) a TISKU  Z  HLOUBKY ( suchá jehla, lept, akvatinta, mezzotinta, čárový lept s akvatintou...) či MONOTYP.  Lektor klade důraz na individuální přístup a rozvoj studenta. Zabývá se jak 1. KLASICKOU  GRAFIKOU (volné grafické listy, exlibris, svatební či pohřební oznámení, tisk a výroba vlastní značky...) 2. EXPERIMENTÁLNÍ  GRAFIKOU (netradiční postupy, vymýšlení nových technik, dokreslené či domalovávané grafické listy, tisky na netradiční materiály...).

...................................................................................................................................................................................................... 

Workshop je nutné zarezervovat přímo u lektora, je možné objednat i pro skupiny studentů, známých nebo jako teambulding.

Kde: workshopy probíhají v  Atelieru  Kaštan, nyní na adrese Praha 6-Břevnov, Nad Kajetánku 1.

Kdy: vždy v neděli od 11 do 17h.

TERMÍNY - sudé  neděle:

září              24.9.

říjen            8.10. a 22.10.

listopad      5.11. a 19.11.

prosinec     3.12. a 17.12.


....................................................................................................................................................................................................... 

Kontakt: martin.mulacws@gmail.com

Facebook.com/grafickyatelierM.Mulace 

www.martinmulac.cz

739 378 154 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÍKENDOVÉ - NEDĚLNÍ  DÍLNY - podzim  2017  ARTEFFILETIKA :

LICHÉ  NEDĚLE

září      17.9.

říjen    15.10. 

listopad 12.11.

prosinec 10.12.

NOVÉ  KURZY  ARTEFFILETIKY  v uvedené termíny dopoledne 9.30 - 13.30h

POKRAČUJÍCÍ  KURZY v uvedené termíny odpoledne  14.30 - 18.30h 

Artefiletika 

Mgr. Zuzana Nápravová  775 335 708


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- © 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME