Výtvarné kurzy

Atelier Kaštan nabízí:

Kresba a malba
Portrét a figura
Keramika a modelování
Grafika
Kašírování a tvorba loutek
Vazba květin
Malba a tisk na látky
Konzultace a příprava na SŠ a VŠ
Výtvarná teorie
Výtvarné techniky - dětské práce

Rozvh hodin jednotlivých kurzů >>>

Kresba - malba - figurální kresba - portrét - keramika - základy sochařství - práce s materiály
Konzultace a příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy
Klub Kaštánek pro maminky s dětmi od 2 let
Děti, studenti, dospělí, senioři

Pravidelné sobotní kurzy kresby a malby

Individuální plán výuky vychází z Vašich potřeb a představ. Kurzy se konají pod vedením zkušených lektorek v podkrovním ateliéru kulturního centra Kaštan. Zápis do kurzů je možný kdykoliv v době výuky. Krátkodobé a intenzivní kurzy lze domluvit podle potřeb a časových možností. Kurzovné lze platit v hotovosti nebo na účet vedený u České spořitelny na číslo 170702339/0800 (do řádku "údaj příkazce" uveďte jméno účastníka kurzu)

Cena kurzů:

70 - 300 Kč za jednu lekci.
školné se platí pololetně nebo je možno zakoupit 10 lekcí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STANOVY  SPOLKU  ATELIER  KAŠTAN R.S. 

Výroční zpráva 2014

Doporučujeme nákup výtvarných potřeb na http://www.vytvarnepotreby.cz/

© 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME