Výstava Světlo naděje

Výstava Světlo naděje

12/2020

© Atelier Kaštan, 2020

Kresba a malba pod vedením MgA. Jitky Hilské

Kresba a malba pod vedením akad. malířky Daniely Messiereurové

Grafika pod vedením MgA. Robina Kaloče

Kresba a malba pod vedením Mgr. Davida Války

Keramika pod vedením Mgr. Lucie Kopčákové

Kurzy pod vedením Mgr. Jany Brabcové

Kresba a malba pod vedením Warany Psavomorecké

Keramický tábor pro děti na konci června Zjistit více