Lektoři ateliéru Kaštan:

ak. mal. Daniela Messiereurová / Tel.: +420 736 154 573

Kaštánek (pro předškolní děti od 2 let), Kresba a malba (senioři a dospělí)

MgA. Jitka Hilská / Tel.: +420 604 562 146

Kresba a malba (senioři a dospělí), Příprava na umělecké školy (studenti 7. až 9. tř. ZŠ), Příprava na vysoké umělecké školy (studenti a dospělí)

Mgr. Jana Brabcová / Tel.: +420 737 847 163

Kresba a malba, keramika (všechny věkové kategorie)

Mgr. Lucia Kopčáková / Tel.: +420 736 434 569

Keramika (děti od 4 let)

MgA. Robin Kaloč / Tel.: +420 724 922 109

Grafika

Mgr. David Válka / Tel.: +420 777 998 157

Kresba a malba (děti 6 – 12 let), Divadlo (děti 6 – 12 let), Angličtina (dospělí)

Adam Panáček / Tel.: +420 739 667 680

Figurální kresba

Kateřina Machová Tel.: +420 777 221 549

Speciálně pedagogické nápravy (Feuerstein)

Vlasta Černá / Tel.: +420 721 533 880

Anglický jazyk (senioři a dospělí), Italský jazyk (senioři a dospělí)

Mgr. Zuzana Nápravová / Tel.: +420 775 335 708

Kresba a malba

Warana Psavomorecká / Tel.: +420 739 323 623

Kresba a malba (děti 6 – 12 let), Kresba a malba (studenti), Tvůrčí psaní (studenti a dospělí)