Lektoři

Lektoři ateliéru Kaštan:

ak. mal. Daniela Messiereurová / Tel.: +420 736 154 573

Kaštánek (pro předškolní děti od 2 let), Kresba a malba (senioři a dospělí)

MgA. Jitka Hilská / Tel.: +420 604 562 146

Kresba a malba (senioři a dospělí), Příprava na umělecké školy (studenti 7. až 9. tř. ZŠ), Příprava na vysoké umělecké školy (studenti a dospělí)

Eugenie Gorpinič / Tel.: +420 775 240 130

Akvarel (studenti, dospělí, senioři)

Mgr. Jana Brabcová / Tel.: +420 737 847 163

Kresba a malba, keramika (všechny věkové kategorie)

Mgr. Lucia Kopčáková / Tel.: +420 736 434 569

Keramika (děti od 4 let)

MgA. Robin Kaloč / Tel.: +420 724 922 109 / www.robinkaloc.com

Grafika

Mgr. David Válka / Tel.: +420 777 998 157

Kresba a malba (děti 6 – 12 let)

Kateřina Machová / Tel.: +420 777 221 549

Výtvarka pro předškoláky

Veronika Olejárová / Tel.: +420 731 934 737

Kresba a malba (děti 6 – 12 let), Kresba a malba (studenti), Příprava na umělecké školy

Hedvika Ocásková / Tel.: +420 739 100 156

Kresba a malba (děti 6 – 12 let), Kresba a malba (studenti), Příprava na umělecké školy

Zveme Vás na Večer pro Karla Kryla 12. dubna 2024 Zjistit více