O nás

Atelier Kaštan, z.s.

Účelem spolku je podpora kulturní a zájmové činnosti, především výtvarného a jiného uměleckého vzdělávání veřejnosti, práce s dětmi (předškolními i školními), studenty, mládeží, dospělými, seniory a s rodinami s dětmi, dále propagace a podpora kulturního života obyvatel.

Atelier Kaštan byl založen 2. července 2002. Během svého dlouholetého působení vzdělal a vychoval řadu umělců, byl svobodným a pokojným přístavem umění pro všechny věkové kategorie.

Základem atelieru je společenství lektorů, činných umělců, pedagogů a přátel, kteří se pravidelně schází, rokují a plánují, pomáhají si. Do školního roku 2020/21 nastupuje deset lektorů, kteří učí ve 23 kurzech a workshopech.

Financování atelieru:

Atelier Kaštan, z.s. je neziskovou organizací, která má příjmy z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Hlavními podporovateli jsou: Hl. m. Praha, Městská část Praha 6. Dále je atelier významně podporován organizací Unijazz, která je provozovatelem KC Kaštan. Dům KC Kaštan patří Městské části Praha 6.

Děkujeme:

Výroční zprávy:

Výstava Jana Brabcová - In memoriam Zjistit více