Přihláška ke členství ve spolku

Členství ve spolku
Jméno a příjmení účastníka kurzů
Jméno a příjmení účastníka kurzů
Jméno
Příjmení
Vyplňte v případě účastníků mladších 18 let.
Vyplnění adresy je dobrovolné. V případě rezidentů Prahy 6 nám tato informace může pomoci při žádostech o granty. Děkujeme.
Navštěvovaný kurz
Zaškrtněte jméno lektora či lektorky, který/á vede navštěvovaný kurz. Je možné zašrtnout více kurzů.
Souhlas s GDPR
Souhlas s placením členských příspěvků
Forma členství určuje výši členských příspěvků a kategorie neplacených služeb, které atelier poskytuje členům. Seznam konkrétních služeb je uveden ve Smluvních podmínkách členství Atelieru Kaštan, z.s.
Souhlas se Smluvními podmínkami členství Atelieru Kaštan, z.s.
Zveme Vás na Večer pro Karla Kryla 12. dubna 2024 Zjistit více