Přihláška ke členství ve spolku

Členství ve spolku
Jméno a příjmení účastníka kurzů
Jméno a příjmení účastníka kurzů
Jméno
Příjmení
Vyplňte v případě účastníků mladších 18 let.
Vyplnění adresy je dobrovolné. V případě rezidentů Prahy 6 nám tato informace může pomoci při žádostech o granty. Děkujeme.
Navštěvovaný kurz
Zaškrtněte jméno lektora či lektorky, který/á vede navštěvovaný kurz. Je možné zašrtnout více kurzů.
Souhlas s GDPR
Souhlas s placením členských příspěvků
Forma členství určuje výši členských příspěvků a kategorie neplacených služeb, které atelier poskytuje členům. Seznam konkrétních služeb je uveden ve Smluvních podmínkách členství Atelieru Kaštan, z.s.
Souhlas se Smluvními podmínkami členství Atelieru Kaštan, z.s.
Výstava Jana Brabcová - In memoriam Zjistit více