Projekty

2021

Městská část Praha 6

Rekonstrukce atelieru a nákup vybavení

Plánujeme zakoupit nový dřez a nábytek, dále police, zlepšit osvětlení. Zbydou-li prostředky, zakoupíme novou keramickou pec, nebo případně necháme opravit starou. V rámci hospodárnosti většinu prací vykonáme svépomocí.

Podpora nových uměleckých kurzů

Většinu prostředků z tohoto projektu věnujeme na prezentaci nových kurzů v atelieru kaštan. Investujeme do reklamy, zlepšíme fyzickou i internetovou propagaci, zviditelníme atelier a jeho aktivity v sociálních sítích.

Umění je naše droga

Cílem projektu je věnovat se cílové skupině mladých umělců od 12 let, studentům i dospělým a uspořádat pro ně umělecké workshopy s protidrogovou tématikou.

Pověřenou osobou zodpovědnou za realizaci projektu je MgA. Jitka Hilská.

Břevnovský trhák

Vytvoříme nový blog, který bude spojovat čtenáře se světem umění na Břevnově a všeho společenského dění, které s ním souvisí. Redakční práce bude zároveň propojovat lektory a studenty kurzů tvůrčího psaní. Více na www.brevnovskytrhak.cz.

Pověřenou osobou zodpovědnou za realizaci projektu je Warana Psavomorecká.

Zveme Vás na Večer pro Karla Kryla 12. dubna 2024 Zjistit více