Aktuální nabídka - Jednorázové akce

Pravidelné kurzy

AKTUALITY

Zveme na vycházky Břevnovem s výtvarnou dílnou

Díky grantu MČ Prahy 6 - ZDARMA, nutná rezervace


Zveme na výstavu JITKA  HILSKÁ  a  JEJÍ  KURZY

Přijímáme  nové  žáky do nenaplněných  kurzů.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vedle pravidelných kurzů nabízíme : ARTE, SOBOTNÍ  A  NEDĚLNÍ  GRAFIKU - viz níže a na  záložku  VÝTVARNÉ  DÍLNY

-------------------------------------------------------------------------------- 

ZMĚNY  V  ROZVRHU  NA  2. POLOLETÍ

 ČTVRTEK  18 - 20 H - místo Veroniky Strecké nastupuje nově  MgA.  Veronika  HILSKÁ - upozorňujeme, že do kurzu přijímá   I  ANGLICKY  MLUVÍCÍ  ZÁJEMCE

-------------------------------------------------------------------------------- 

ROZVRH  rozkliknutím zvětšíte


--------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ :

TERMÍNY  NA  LETNÍ  PRÁZDNINOVÉ  AKTIVITY  NAJDETE  POD  HESLEM  LETNÍ  ŠKOLA  -  Již nyní je možné se přihlásit

------------------------------------------------------------------------------ 

JEDNATELKA  ATELIERU  KAŠTAN  NOVĚ -  IRENA  SKUHROVCOVÁ DiS, 

724 290 516,  iskuhrovcova@centrum.cz 


----------------------------------------------------------ER---------------------- 

OTEVŘENÝ  ATELIER  PRO  ABSOLVENTY  UMĚLECKÝCH  ŠKOL, KTEŘÍ  JIŽ  NEPOTŘEBUJÍ  ODBORNÉ  VEDENÍ,  ALE  POUZE  PROSTOR  PRO  SVOJI  TVŮRČÍ  PRÁCI.

Po domluvě poskytneme prostor  -  příspěvek 100 Kč za hodinu, při více hodinách týdně i méně. Pouze v kurzech s menším množstvím studentů, případně ve volném čase. Vybraný termín je proto nutné konzultovat telefonicky s lektorem, který v té době vede kurzy, případně s J. Hilskou.

__________________________________________________- 

POKRAČUJEME - lektorky Atelieru Kaštan 

 KURZY  v  RYNHOLCI
 (obec u Lán a Nového Strašecí).  Přízemí bytového domu, nám. 1. Máje 51

Kurzy pro děti, studenty, dospělé a seniory. Nově nabídka -Tvořivý  klub pro 2 leté děti v doprovodu dospělého- pondělí 10 - 11h

Další kurzy - Pondělí  16.30 - 18, 18 - 20h

Nepravidelná nedělní setkávání - 1 x měsíčně, zpravidla 2. neděli v měsíci - tvořřivá odpoledene pro celé rodiny - termíny na r. 2019 na vyžádáni zašle J. Hilská 


Zahájení  proběhlo v dubnu 2013. 

VÝRAZNĚ  LEVNĚJŠÍ  KURZOVNÉ

Informace a přihlášky na tel. 604 562 146 - Jitka Hilská, jitka.hilska@seznam.cz a 604 966 925 -  Zuzana Hilská 

Pravidelné kurzy probíhají v průběhu školního roku 


Pro děti, studenty, dospělé a seniory


Pro děti od 2 let v doprovodu dospělého Klub Kaštánek


Lekce trvají 1 až 3 hodiny podle věku a náplně


Výuka 7x týdně i v sobotu a v neděli

Individuální plán výuky vychází z Vašich potřeb a představ. Kurzy se konají pod vedením zkušených lektorů v podkrovním ateliéru kulturního centra Kaštan. Zápis do kurzů je možný kdykoliv v době výuky. Krátkodobé a intenzivní kurzy lze domluvit podle potřeb a časových možností. Kurzovné lze platit v hotovosti nebo na účet svého lektora.


Rozvh hodin jednotlivých kurzů >>>

Cena kurzů:


MALÉ  DĚTI  -  1,5h týdně - 2500 Kč / pololetí

VĚTŠÍ  DĚTI  -  2h týdně - 3000 Kč/ pololetí

STUDENTI  -    2h týdně - 3500 Kč/ pololetí

                         10 lekcí - 2600 Kč/ 6 měsíců 

PRACUJÍCÍ -     2h týdně - 4000 Kč/ pololetí

                          10 lekcí - 2800 Kč/ 6 měsíců

SENIOŘI -         2h týdně - 2500 Kč/ pololetí

                          10 lekcí  -  1500 Kč/ 6 měsíců

KAŠTÁNEK - 15 lekcí / rok - 2200 Kč

                      20 lekcí / rok - 2600 Kč 

                      25 lekcí/ rok - 3000 Kč

Kurzovné se platí pololetně nebo je možno zakoupit 10 lekcí.

--------------------------------------------------------------------------------

DOPORUČUJEME také program UNIJAZZU:

http://kastan.unijazz.cz/program

© 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME