Dopis členům spolku

Vážení členové našeho spolku,

děkujeme za účast a podporu v minulém roce a přejeme vše dobré do nového. Obracíme se na Vás s informacemi o našich plánech a vizích, vyzýváme Vás ke společné tvorbě a spolupráci. Těšíme se, že opět spolu dokážeme vytvořit mnoho vznešeného a krásného umění.

Program:

  • LEDNOVÝ GENERÁLNÍ ÚKLID ATELIERU

Prosíme do 27. ledna odnést si všechny obrazy a studie, osobní věci, abychom mohli provést generální úklid. Co v sobotu 27. 1. naši lektoři nepoznají jako hodné zachování, bude bez milosti vyhozeno. Během týdne se v atelieru pohybuje více než 100 osob a musíme hospodařit s místem. Proto budeme vděční za součinnost při úklidu.

  • VÝROČÍ 80 LET NAROZENÍ KARLA KRYLA

Vyhlašujeme výtvarný projekt na počest Karla Kryla. Letos v březnu to bude 30 let od jeho smrti, v dubnu 80 let od jeho narození. Vyvrcholení projektu bude v pátek 12. dubna 2024 pořádáním Večera Karla Kryla v KC Kaštan. Plánujeme díla vystavit v divadle během přednášky, recitálu jeho básní a koncertu. Cílem je vytvořit nové dílo v inspiraci písní či básní Karla Kryla.

  • VÝSTAVA NA POČEST JANY BRABCOVÉ

V prosinci zemřela naše dlouholetá lektorka Mgr. Jana Brabcová. Do konce ledna budou její páteční lekce suplovány. Od února hledáme někoho, kdo by v kurzech pokračoval. Obracíme se především na její žáky a žákyně, na někdo ochotného učit umění malou skupinu žáků. Zájemci ať se prosím ozvou na tel. 777 998 157. V té souvislosti vyhlašujeme náš plán uspořádat výstavu děl Jany Brabcové a jejích žáků s vernisáží na přelomu května a června, den bude teprve stanoven. Máme zatím přislíbeno zapůjčení děl z pozůstalosti. Na přípravě a organizaci budeme dále pracovat od začátku května. 

  • LETNÍ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2024

Na schůzi Rady atelieru 27. ledna stanovíme termíny letní výtvarné školy, v následujících dnech vyvěsíme přihlášky na web. Doporučujme účast především studentům jako vhodnou formu přípravy na talentové zkoušky. Tradičně jsme pořádali dva až tři týdenní výtvarné kurzy a několik víkendových workshopů. Oblíbenou součástí letní výtvarné školy je tvorba v plenéru. Propagaci vyvěsíme v únoru. Těšíme se na hojnou účast.

Zprávy:

  • Prosíme o zaplacení členských příspěvků na druhé pololetí nejlépe do konce ledna. V rámci zlepšení ekonomiky spolku zavádíme fakturaci a zasílání potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Děkujeme za včasné a náležitě označené platby, umožňuje nám to dobře hospodařit.
  • V loňském roce jsme hospodařili vyrovnaně, s malou ztrátou. Přehled hospodaření a další informace o průběhu roku uvedeme v připravované výroční zprávě.
  • Pokračuje sbírka na novou keramickou pec, zatím máme vybráno 2 000,- Kč. Více o sbírce na našem webu.

Se srdečným pozdravem

David Válka

předseda spolku

Atelier Kaštan, z.s.

Výstava Jana Brabcová - In memoriam Zjistit více