Provoz za nouzového stavu

Kvůli vyhlášení nouzového stavu od pondělí 5. října a souvisejících opatření ohlašujeme, že provoz atelieru nezastavíme, ale přizpůsobíme ho tak, aby byly chráněny životy i zdraví všech zúčastněných. Prosíme, abyste nám v tom byli nápomocni. Počet účastníků kurzu musí být do deseti osob, což ve většině splňujeme. Ve vnitřních prostorách používáme roušku, často větráme, myjeme si ruce a dodržujeme hygienu.


Chceme se zodpovědně postavit i k financím, které jste nám svěřili a za které si podle spravedlnosti zasloužíte naše služby. Pro ty, kdo se nebudou moci z nějakého důvodu zúčastnit, jsme ochotni vytvořit náhradní lekce a workshopy, až nouzový stav pomine. 

Prosíme, abyste včas komunikovali s lektory, abychom mohli zodpovědně zajistit bezproblémový chod kurzů.

Kvůli pochopitelným obtížím odkládáme plánovanou exkurzi do Letohrádku Hvězda z 5. 10. na dobu po ukončení nouzového stavu. O náhradním termínu budeme informovat.


Připomínáme, že zápis do některých kurzů stále probíhá. Jsou to především nové jazykové kurzy pro seniory a dospělé, tvůrčí psaní pro studenty a dospělé, figurální kresba pro studenty a dospělé, divadlo pro děti a keramika pro všechny věkové kategorie. Více informací naleznete zde.

S přáním pokojných dní

David Válka

předseda Atelieru Kaštan, z. s.

Výstava Jana Brabcová - In memoriam Zjistit více