Dočasné přerušení provozu

Vážení, ctění a milí,
včera večer schválila vláda zákaz volnočasových aktivit. Cituji: „Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby, a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

Z toho a z dalších informací prakticky pro nás vyplývá toto:

  1. Od pondělí 12. 10. do soboty 31. 10. se uzavře Atelier Kaštan pro hromadnou výuku.
  2. Individuální konzultace jsou povoleny.
  3. Situace se může týden od týdne měnit.

Tuto neděli 11.10. se na schůzi atelieru poradíme, jak následující tři týdny pokračovat v tvorbě a výuce. Je jasné, že tvůrčí setkávání nelze poskytnout a že nějaká online výuka to nenahradí. Přesto jsme rozhodnuti neustat v práci. Plánujeme vytvořit internetové lekce, studijní materiály, výuková videa a budeme zasílat témata k učení i k tvorbě.

Prosíme Vás, abyste s námi ctili posvátný čas, který má být věnován umění. Vzpomeňme na to, že i děti v koncentračním táboře kreslily, malovaly, nacvičovaly Brundibára. Umění není jen nějaký doplněk či přídavek. Je to podstatná věc naší kultury, našeho života. Prosíme, abyste doma tvořili, podporovali v tvorbě své blízké a své děti. Budeme se těšit, až se opět shledáme, po skončení nouzového stavu či dříve při konzultacích, že spatříme Vaše nová díla.

Každý člověk potřebuje motivaci. Proto vyhlašujeme sbírku výtvarných děl na vánoční výstavu Atelieru Kaštan. Do konce listopadu prosíme, ať všichni odevzdají alespoň jedno dílo. Témata k tvorbě Vám sdělí lektoři. 

Konkrétní a aktuální informace prosíme žádejte od svých lektorů.

S přáním pokud možno pokojných dní

David Válka

předseda atelieru

ZÁPIS DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/25 Zapsat se